Zapytaj naszych doradców: darmowa infolinia 800 707 010pon-pt: 800 - 1600info@atakto.pl
Atakto
 • konto
 • Klub
 • 0ulubione
 • 0koszyk
 • 0,00 zł

wybierz drukarkę

lub

znajdź tusz/toner

zamknij

Aktualności

Regulamin

Zastosowanie

1. Witryna znajdująca się pod adresem www.atakto.pl jest sklepem internetowym i służy do prowadzenia sprzedaży na odległość, w tym za pośrednictwem sieci Internet.

2. Prowadzącą sklep internetowy www.atakto.pl – zwany dalej „Sklepem”, jest spółka „ARTIM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000022364,  NIP: 7541186089, REGON 531110269, o kapitale zakładowym 166.500,00 zł, e-mail: info@atakto.pl, darmowa infolinia tel. 800 707 010. Spółka „ARTIM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zajmuje się sprzedażą materiałów biurowych i szkolnych.

3. Niniejszy Regulamin stosuje się do umów sprzedaży zawieranych między:
a. Spółką „ARTIM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – zwaną dalej „Sprzedawcą”, a
b. nabywcami jej produktów – osobami składającymi zamówienie – zwanymi dalej „Kupującymi”.

4. Kupującym może być osoba fizyczna będąca konsumentem, tj. osoba fizyczna dokonującą
z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
lub zawodową i osoba fizyczna niebędąca konsumentem lub osoba prawna, posiadająca zdolność
do czynności prawnych.

5. Przepisy dotyczące obowiązków Sprzedawcy zawierającego z Kupującym umowę na odległość, zasady i tryb zawierania oraz odstąpienia od takiej umowy wynikające z ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) mają zastosowanie jedynie
do Kupujących będących konsumentami.

6. Sklep prowadzi sprzedaż tylko na terenie Polski, sprzedaż poza granicami Polski możliwa jest pod warunkiem wcześniejszego porozumienia się ze Sprzedawcą.

Opisy i zdjęcia produktów

7. Wszelkie informacje dotyczące usług i produktów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także dane zawarte na stronie www.atakto.pl, kierowane przez Sprzedawcę do odbiorców i potencjalnych Kupujących stanowią informację o oferowanych produktach. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach Sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

Informacje o kontach użytkownika

8. Kupujący może złożyć zamówienie w Sklepie poprzez stronę internetową korzystając z konta Kupującego lub korzystając z opcji złożenia zamówienia bez rejestracji konta Kupującego w Sklepie.

9. Złożenie zamówienia bez rejestracji jest możliwe bez trwałego rejestrowania danych w bazie Sklepu, warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie wszystkich wymaganych w formularzu danych, koniecznych do realizacji zamówienia.

10. Rejestracji konta można dokonać w dowolnym momencie. Po dokonaniu rejestracji, Kupujący otrzyma, na wskazany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie rejestracji. Procedura rejestracyjna zostanie zakończenia w momencie otrzymania przez Sklep potwierdzenia aktywacji konta (aktywny link w wiadomości e-mail).

11. W czasie rejestracji Kupujący proszony jest o zapoznanie się z Regulaminem.

Zamówienia

12. Bieżąca obsługa Kupujących prowadzona jest w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerami telefonu 0 800 707 010, oraz mailowo pod adresem: info@atakto.pl

13. Złożenie zamówienia przez Kupującego stanowi ofertę złożoną Sprzedawcy, co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

14. Kupujący wybiera formę płatności a następnie składa zamówienie w momencie wybrania funkcjonalności „ZAMAWIAM z wybraną formą płatności”.

15. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia, otrzyma on drogą mailową, na adres podany w czasie rejestracji lub składania zamówienia, komunikat zawierający informacje dotyczące ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Kupującego (potwierdzenie złożenia zamówienia). Informacje dotyczące zamówienia są również widoczne na koncie Kupującego, w przypadku gdy dokonał on rejestracji konta w Sklepie.

16. Po weryfikacji złożonego zamówienia, Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. W chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Kupującego towarów.

17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości,
tzn. w których brakuje numeru telefonu lub adresu e-mail, albowiem dane te są niezbędne 
do potwierdzenia zamówienia. 

18. O braku możliwości realizacji całości lub części zamówienia z przyczyn niezależnych
od Sprzedawcy, Kupujący zostanie powiadomiony niezwłocznie po powzięciu przez Sprzedawcę wiedzy o wystąpieniu tych przyczyn.

19. Sklep może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji lub odmówić rezerwowania towaru
do zamówienia, gdy Sprzedawcy nie udaje się nawiązać kontaktu z Kupującym w celu potwierdzenia zamówienia/rezerwacji w ciągu 3 dni roboczych od podjęcia pierwszej próby kontaktu.

20. Zamówienie może zostać anulowane do momentu rozpoczęcia jego realizacji, czyli do chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji zgodnie z pkt 16 powyżej.
Do skutecznego anulowania zamówienia przez Kupującego konieczne jest złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail.

21. W przypadku Kupujących nie będących konsumentami anulowanie zamówienia po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia go do realizacji wymaga pisemnej zgody Sprzedawcy oraz wiąże się
z obciążeniem Kupującego kosztami, jakie Sprzedawca poniósł do tego momentu w związku
z realizacją zamówienia. Do Kupujących będących konsumentami zastosowanie znajdują przepisy
o możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z postanowieniami pkt 39-50 niniejszego regulaminu.

Cena i warunki płatności

22. Wszystkie ceny zawarte w podawanych przez Sprzedawcę informacjach cenowych wyrażone są w walucie polskiej (PLN) i zawierają podatek VAT.

23. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego.

24. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia powyższe nie mają wpływu na ceny towarów i zasady realizacji w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

25. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:
a. przelewem online (DotPay) - szybka forma płatności elektronicznej obsługiwana przez DotPay;
b. przelewem tradycyjnym - na rachunek bankowy wskazany po wyborze metody płatności "DotPay" a następnie opcji "Przekaz przelew bankowy". Towar wysyłany jest po zaksięgowaniu kwoty na rachunku Sprzedawcy;
c. przelewem do dokumentu typu Proforma - opcja dostępna wyłącznie dla Klientów biznesowych, kupujących na fakturę VAT. Dokument w formacie PDF Kupujący otrzymuje na podany adres e-mail po złożeniu zamowienia. Towar wysyłany jest po zaksięgowaniu kwoty na rachunku Sprzedawcy;
d. przelewem w terminie 14 dni - opcja dostępna wyłącznie dla Klientów będących jednostkami budżetowymi. Towar jest wysyłany na adres zgodny z dokumentami NIP i REGON Kupującego, wymaga jednorazowego kontaktu z bezpłatną infolinią 0 800 707 010; 
e. płatność kartą (Visa, Mastercard);
f. przy odbiorze (za pobraniem) - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze zamówienia;
g. przy odbiorze (odbiór własny): zapłata gotówką podczas odbioru własnego.

26. Kupujący dokonujący pierwszego zakupu od Sprzedawcy może zostać zobowiązany do dokonania przedpłaty, co nie dotyczy Kupujących będących konsumentami.

Terminy i inne warunki dostawy

27. Sprzedawca przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

28. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon lub faktura. Dokument sprzedaży zostanie wystawiony w dacie wydania towaru z magazynu Sprzedającego.

29. W przypadku, gdy sprzedaż została udokumentowana paragonem - na życzenie Kupującego zgłoszone w terminie do 90 dni od daty sprzedaży - Sprzedawca wystawi fakturę VAT, przy czym w takim przypadku warunkiem wystawienia faktury jest zwrot oryginału paragonu. Faktura VAT będzie wystawiona z danymi Kupującego zarejestrowanymi z chwilą zawarcia transakcji.

30. Zamówienia są przekazywane do realizacji w dniu złożenia lub w dniu następującym po złożeniu zamówienia, a zamówienia złożone w dni wolne od pracy są przekazywane do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

31. Wysyłka jest realizowana w sposób wybrany przez Kupującego w momencie składania zamówienia, na adres dostawy wskazany przez Kupującego. Dostawa zakupionych produktów, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu, następuje tylko na terenie Polski. W przypadku przesyłek realizowanych poza terenem Polski zasady dostawy będą uzgadniane indywidualnie z Klientem, drogą mailową.

32. Zamówienia złożone w dni robocze do godz. 14.00 są realizowane tego samego dnia i nadawane tego samego dnia, złożone po godz. 14.00 mogą być wysyłane najpóźniej w kolejnym dniu roboczym, zaś zamówienia złożone w weekendy oraz święta są realizowane i nadawane następnego pierwszego dnia roboczego.

33. Dostawy są realizowane przez firmę kurierską DPD.

34. Deklarowany przez firmę kurierską czas dostawy to 1 dzień roboczy. Przewidywany maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.

35. Koszty przesyłki są uzależnione od rodzaju przesyłki i kształtują się następująco:
1. przesyłka kurierska DPD przy zamówieniu za co najmniej 250 zł brutto o masie do 30 kg – 0 zł,
2. przesyłka kurierska DPD przy zamówieniu poniżej 250 zł brutto o masie do 30 kg – 12 zł,
3. przesyłka kurierska DPD (produkty wymagające wysyłki na palecie z powodu ich delikatnej konstrukcji, dużych gabarytów lub masy przekraczającej 30 kg i nie cięższe niż 300kg) – 30 zł,
4. przesyłka kurierska DPD (produkty wymagające wysyłki na palecie z powodu ich delikatnej konstrukcji, dużych gabarytów lub masy przekraczającej 300 kg) – 80 zł.

36. W przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności przy odbiorze, do kosztów przesyłki kurierskiej zostanie doliczona kwota 3 zł.

37. Kupujący nie ponosi kosztów dostawy w przypadku odbioru własnego.

38. Kupujący może osobiście odebrać towar w dni robocze w godzinach od 9.00 do 16.00 w magazynie sklepu, który znajduje się pod adresem: Opole, ul. Oleska 121, 45-231 Opole.

Odstąpienie od umowy

39. Kupujący będący konsumentem może w terminie 14 dni od umowy odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem:
1. kosztów wyboru sposobu dostarczenia towaru innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę – w tym przypadku Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu kosztów dodatkowych, zwrócony zostanie koszt zgodnie z najtańszym sposobem dostawy,
2. kosztów bezpośredniego zwrotu rzeczy Sprzedawcy.

40. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia odebrania towaru przez Kupującego lub wskazaną przez Kupującego inną osobę trzecią inną, niż przewoźnik, a w przypadku, gdy:
a. na zakupiony towar składa się wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin 14 dni liczony jest od dnia dostarczenia ostatniej rzeczy, partii lub części,
b. Kupującemu dostarczane jest wiele rzeczy przez czas oznaczony, termin 14 dni liczony jest od dostarczenia Kupującemu pierwszej rzeczy.

41. Kupujący może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone na piśmie i wysłane na adres ul. Oleska 121, 45-231 Opole lub wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail sklepu: info@atakto.pl. Formularz odstąpienia jest dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Pomoc / Zwroty”. Formularz odstąpienia od umowy jest dostępny również „tutaj”.

42. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego terminem.

43. W przypadku odstąpienia od umowy poprzez złożenie oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej, Kupujący niezwłocznie otrzyma potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres mailowy.

44. W przypadku odstąpienia od umowy we wskazany wyżej sposób, umowę uważa się za niezawartą, a jeżeli Kupujący będący konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

45. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot płatności następuje w taki sam sposób, jakiego użył Kupujący chyba, że Kupujący zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

46. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

47. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

48. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

49. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

50. Zwroty towaru powinny być kierowane na adres: ul. Oleska 121, 45-231 Opole. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię paragonu lub faktury lub dokumentu zamówienia lub w inny sposób udokumentować zakup towaru.

Reklamacje

51. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

52. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towarów (rękojmia za wady).

53. Jeżeli towar ma wadę Kupujący może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiona przez Sprzedawcę albo nie uczynił zadość obowiązkowi naprawy lub wymiany. Kupujący będący konsumentem może żądać zamiast usunięcia wady wymiany towaru lub zamiast wymiany żądać usunięcia wady chyba, że doprowadzenie do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów.

54. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

55. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu.

56. Część towarów posiada gwarancję producenta obowiązującą na terenie całej Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w Karcie gwarancyjnej, o ile takowa została załączona do towaru przez Producenta. Reklamacje gwarancyjne należy składać zgodnie z treścią gwarancji. Dokument gwarancji będzie przesłany wraz z towarem.

57. Zgłoszenia reklamacji można dokonać w szczególności poprzez pobranie formularza dostępnego w sekcji "Pomoc/Reklamacje" (druk dostępny także "tutaj"), a następnie wypełnienie i dołączenie do przesyłki z reklamowanym towarem. Dodatkowo, dla Kupujących będącymi zalogowanymi użytkownikami, możliwe jest elektroniczne zarejestrowanie reklamacji, a następnie wydruk wypełnionego formularza i dołączenie go do przesyłki z reklamowanym towarem.

58. Towar należy odesłać pod adres: ARTIM Sp. z o.o. ul. Oleska 121, 45-231 Opole. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię faktury lub dokumentu zamówienia lub w inny sposób udokumentować zakup towaru.

59. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego towaru. W przypadku uznania reklamacji wszelkie koszty usunięcia wady lub wymiany towaru obciążają Sprzedawcę.

60. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania transportowego lub mechanicznych uszkodzeń towaru, które mogły powstać w transporcie, reklamacje będą rozpatrywane jedynie w przypadku sporządzenia przez Kupującego w obecności kuriera protokołu potwierdzającego okoliczność otrzymania przesyłki naruszonej lub zawierającej mechanicznie uszkodzony towar.

61. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ciągu 14 oznacza uznanie roszczeń Kupującego.

Ochrona danych osobowych Kupujących

62. Administratorem danych osobowych jest „ARTIM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu.

63. Dane osobowe Kupującego są umieszczane w bazie Sprzedawcy oraz przetwarzane dla celów realizacji umowy sprzedaży, w tym w szczególności operacyjnej realizacji zamówień, dostarczenia zamówionych produktów, dochodzenia należności oraz wykonywania innych uprawnień i obowiązków umownych i wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Dane są gromadzone tylko w takim zakresie w jakim to jest konieczne, dla realizacji zamówienia konieczne jest podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy.

64. Dane te nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom bez wiedzy i zgody Kupującego.

65. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób do tego nieupoważnionych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych.

66. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

67. W przypadku zaznaczenia przez Kupującego odpowiedniego „okienka” w Sklepie, lub w razie wyrażenia przez niego woli subskrypcji „newslettera”, Kupujący wyraża dodatkowo zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu informowania Kupującego o nowych usługach lub towarach dostępnych w Sklepie. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej może być w każdym czasie cofnięta poprzez kliknięcie „rezygnuję” w stopce wiadomości e-mail.

68. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia w każdym czasie.

Polityka Cookies

69. Sprzedawca informuje, że w celu zapewnienia Kupującym sprawnego korzystania z Sklepu zbiera informacje zawarte w plikach cookies.

70. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego i przeznaczone są do korzystania
ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

71. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Kupującego oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Kupującego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Cookies wykorzystywane są również do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych,
co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, jak również do utrzymania sesji Kupującego
(po zalogowaniu), dzięki której Kupujący nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.

72. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Kupującego. Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować
o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Kupującego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

73. Sklep informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Kupującego wykorzystywane mogą być również przez współpracujących
ze Sklepem reklamodawców oraz partnerów.

Wymagania techniczne

74. Minimalne wymagania techniczne wobec komputera, używanego do zakupów w Sklepie: komputer z dostępem do sieci Internet oraz poczty e-mail, wymagane oprogramowanie: komputer
z systemem operacyjnym obsługującym jedną z poniższych przeglądarek internetowych: Internet Explorer 7.x i nowsze, Firefox 2.x i nowsze, Chrome 10.x i nowsze, Opera 8.x i nowsze, przeglądarka z włączoną obsługą akceptacji ciasteczek (cookies) oraz włączoną obsługą Java Script, wymagania sprzętowe: procesor klasy Pentium 233MHz lub szybszy, min. 64MB pamięci RAM, karta wideo i monitor o rozdzielczości min. 1024px w poziomie, klawiatura lub dowolne urządzenie wskazujące.

Postanowienia końcowe

75. Regulamin obowiązuje od 5 listopada 2014 r.

76. Sprzedawca może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu z wyraźnym określeniem daty wejścia w życie, nowego Regulaminu. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu pojawi się na stronie Sklepu na 7 dni przed zamieszczeniem zmian. Zarejestrowani Klienci Sklepu zostaną poinformowani o zmianach mailowo i w przypadku nie zaakceptowania zmian mogą zrezygnować
z konta w Sklepie. Zmiana Regulaminu w żaden sposób nie narusza praw nabytych Kupujących i nie ma zastosowania do umów zawartych przed zmianą. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U.
z 2014 r., poz. 121), a w przypadku Kupujących będących konsumentami dodatkowo przepisy Ustawy o prawach konsumentów (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

77. Niedozwolone jest dostarczanie przez Kupującego do Sklepu treści o charakterze bezprawnym.

78. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie Polski Sąd Powszechny.

 • darmowa wysyłkaDARMOWA WYSYŁKA
  Dla zamówień powyżej
  250 zł brutto

  Wszystkie zamówienia dla kwoty powyżej 250 zł brutto i nie cięższe niż 30kg wysyłamy na nasz koszt.

  Dla członków Klubu Atakto próg darmowej dostawy to jedynie 150 zł brutto.

 • dostawa w 24hDOSTAWA W 24h
  Zamów do godz. 14:00,
  a wyślemy jeszcze dziś

  Jeżeli zamówienia dokonasz do godz. 14:00 to zostanie ono wysłane jeszcze tego samego dnia roboczego!

  Wybór kuriera DPD jako metody dostawy gwarantuje, że swoje zamówienie otrzymasz już w kolejnym dniu roboczym.

 • bezpieczne płatnościBEZPIECZNE PŁATNOŚCI
  Płać bez obaw dzięki
  DotPay i szyfrowaniu SSL

  Bezpieczeństwo transakcji i komfort naszych klientów traktujemy niezwykle poważnie.

  Stąd pełne szyfrowanie SSL oraz obsługa płatności elektronicznych przez sprawdzonego partnera, firmę DotPay.

 • 100% skuteczności100% SKUTECZNOŚCI
  Realizacji zamówień
  wg Ceneo.pl

  Średnia ocena: 5.0, średni czas dostawy: 1 dzień roboczy.

  100% skuteczności realizacji zamówień.

  Tak właśnie oceniają nas Klienci.

 • 100% dostępności100% DOSTĘPNOŚCI
  Ponad 10 000 produktów
  dostępnych od ręki

  Wszystkie produkty prezentowane w sklepie posiadamy aktualnie w naszym centrum logistycznym w Opolu.

  Szeroki asortyment pozwala nam sprostać nawet najbardziej wyszukanym wymaganiom.

Twój koszyk
jest pusty

kontynuuj zakupy